Taiwan

95 miliárd na dodávky zbraní na Ukrajinu, Izrael a Taiwan – dobrý deň pre mier

95 miliárd na dodávky zbraní na Ukrajinu, Izrael a Taiwan – dobrý deň pre mier 620 330 admin

George Orwell vo svojom klasickom diele 1984 predpovedal, ako sa bude vyvíjať svetová politika. Mýlil sa len v roku, je…