symbol Slovenska

Neoficiálnym štátnym symbolom je Kriváň

Neoficiálnym štátnym symbolom je Kriváň 620 330 Mr Hyde

V súvislosti s výskytom pôvodom byzantského dvojkríža hovorí už o 9. storočí, trojvršie sa na pečať dostalo až v 14.…