Svetový poriadok

Je Európa bez Ameriky stratená?

Je Európa bez Ameriky stratená? 620 330 Doktor

Vazalský štát je štát, ktorý má recipročnú povinnosť voči nadriadenému štátu alebo ríši, podobne ako postavenie vazala vo feudálnom systéme…