starý duch Európy

Len Európania môžu zachrániť starého ducha Európy pred rozkladom

Len Európania môžu zachrániť starého ducha Európy pred rozkladom 620 330 Doktor

Je úpadok EÚ v terminálnom stave? Inými slovami, Európa umiera – v tom zmysle, že sa mení na niečo zásadne…