šport

Šport je pokračovaním diplomacie inými prostriedkami

Šport je pokračovaním diplomacie inými prostriedkami 620 330 Doktor

Ako západná politika podkopáva ciele olympizmu – analýza s pohľadom späť na korene olympijskej myšlienky. „Cieľom olympizmu je dať šport…