ropné vrty

Dopĺňajú sa ropné vrty samé?

Dopĺňajú sa ropné vrty samé? 620 330 Doktor

Thomas Gold, bývalý profesor astronómie na Cornell University, tvrdil, že ropné vrty a plynové polia sa „dobíjajú“ novou ropou a…