progresívna choroba

Prejavy progresívnej duševnej choroby (PDCH)

Prejavy progresívnej duševnej choroby (PDCH) 620 330 Mr Hyde

Dovolili sme si prevziať článok zo silno-silno konšpiračného webu. Veríme, že nám to naši čitatelia odpustia. Už viackrát som písal…