Orwell

Nový normál: Vstup do orwellovského scenára

Nový normál: Vstup do orwellovského scenára 620 330 Doktor

Hanna Arendtová vo svojich dielach označila potláčanie slobodnej diskusie za jeden zo základných predpokladov totality, ktorá sa často rozvíja postupne.…