Ľudovítov Ódor

Otvorený list premiérovi Ódorovi

Otvorený list premiérovi Ódorovi 620 330 Mr Hyde

List premiérovi Slovenskej republiky adresoval príslušník Policajného zboru zaradený ako vedúci oddelenia Východ, odboru ochrany a prevencie útvaru ochrannej služby…