konfrontácia

Britský premiér konfrontovaný v televíznej relácii

Britský premiér konfrontovaný v televíznej relácii 620 330 Doktor

Britský premiér predstavuje obete očkovania v priamom televíznom prenose Brit, ktorý bol poškodený injekciou mRNA, konfrontoval premiéra Richiho Sunaka naživo…