Jednotky EÚ

Jednotky EÚ opúšťajú Mali, čím dávajú Moskve voľnú ruku v oblasti Sahelu

Jednotky EÚ opúšťajú Mali, čím dávajú Moskve voľnú ruku v oblasti Sahelu 620 330 Doktor

Posledný vojak EÚ opustí Mali 18. mája po rozhodnutí nepredĺžiť mandát tamojšej výcvikovej misie EÚ (EUTM). Očakáva sa, že odchod…