Martin Kučera – Stráž

Martin Kučera – Stráž

Martin Kučera – Stráž 620 330 sMart-In

Stráž

Stráž radosť v srdciach detí
A svet kde si to slnko svieti
Nech bezpečie je zachované
Neživ pýchu hlavy zapredané

Stráž skromnosť tých čo ctia
Úprimná radosť tú si nekúpia
Živ pokoru vo svete pre srdcia
Pre tých čo smútok pochopia

Stráž súcit tých čo chápu ľud
Čo cítia bolesti iných ako pud
Zdravé postoje vezmi za svoje
Zbav sa i nenávistnej výzbroje

Stráž múdrosť starých otcov
Čo prírodu ctili radi s poctou
Čo pracovali od slnka východu
Čestné ruky sa nevyhli mozolu

Stráž aj spomienky na detstvo
Slová lásky sú veľké posolstvo
Kde domov sú ruky milované
Kúsky právd radi sú citované

Stráž tých čo krivda ich bolí
I právo na ich strane si stojí
Zastaň sa tých sa im smejú
Nech úsmev zase radi majú

Stráž vedomosti čo predstavili
Nech tu nie je nikto nemilovaný
Zdravý pohyb pre zdravé telo
S úctou nech sa kráča smelo

Stráž tvorivosť dobrých nápadov
Fantázia myšlienky je si tvorivou
Stráž pravdu, úctu a stráž Dobro
Aby sa človeku dobre žiť i mohlo

Poď strážiť pokoj náš
Postav sa na stráž
Život si vždy verne váž
Fairplay stále hráč

Vďaka, prosím, prepáč

sMart-In ®️2021

sMart-In je slovenský textár, básnik

Martin sa venuje motivačnej a náučnej tvorbe v umeleckej podobe veršov. 

Martin vydal doteraz 4 zbierky básní.

Používa umeleckú prezývku sMart-In ®️, ktorá je chránená ochrannou známkou.
Viac o autorovi nájdete na: https://www.facebook.com/MKzitDOBRO