Eurokrati vystrašení, že súkromný priemysel sa vyhýba „zelenému“ vodíku

Eurokrati vystrašení, že súkromný priemysel sa vyhýba „zelenému“ vodíku

Eurokrati vystrašení, že súkromný priemysel sa vyhýba „zelenému“ vodíku 620 330 Doktor

Eurokrati vyjadrili znepokojenie nad neúspechom súkromného priemyslu zvýšiť výrobu a používanie „zeleného“ vodíka.

Eurokrati sú údajne vystrašení ako súkromný priemysel v rámci bloku, ktorý sa vyhýba pokusom o zvýšenie výroby a používania zeleného vodíka. (Foto Richard Bord/Getty Images)

Európska komisia, ktorá je základným kameňom bruselskej zelenej dohody, 3. júna varovala, že sa zdá, že sa s novou technológiou nezaoberá dostatočný počet priemyselných hráčov.

„Stále je príliš málo projektov smerujúcich ku konečným investičným rozhodnutiam a príliš málo odberateľov podpisujúcich zmluvy na prechod na vodík,“ varovala komisárka pre energetiku bloku Kadri Simsonová.

Organizácia teraz spustila takzvaný „pilotný mechanizmus“ na „urýchlenie“ investícií do technológie.

„Vodíkový pilotný mechanizmus bude zhromažďovať, spracovávať a poskytovať prístup k informáciám o dopyte a ponuke obnoviteľného nízkouhlíkového vodíka a derivátov, čo umožní európskym odberateľom vyrovnať sa s európskymi aj zahraničnými dodávateľmi,“ uviedla EK v tlačovej správe. .

„V Európe sú už vo výstavbe prvé veľké elektrolyzéry a boli podpísané prvé dohody o odbere.

„Vodík bude hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní našich cieľov Zelenej dohody, postupnom vyraďovaní ruských fosílnych palív a podpore dekarbonizácie a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.“

Spustenie nového programu prichádza uprostred istého skepticizmu trhu ohľadom vodíka ako realizovateľnej alternatívy k fosílnym palivám.

Zatiaľ čo Európa zostáva optimistická, pokiaľ ide o neoverenú technológiu, iné vlády vyjadrili skepticizmus, že by mohla nahradiť takéto zdroje energie kedykoľvek v dohľadnej budúcnosti.

Podľa správy Výboru pre vedu a techniku ​​Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva z roku 2022 je nepravdepodobné, že by vodík bol nákladovo efektívny na vykurovanie domácností alebo na pohon vozidiel.

„Výbor dospel k záveru, že vodík pravdepodobne nebude prakticky a ekonomicky životaschopný pre masové využitie v krátkodobom a strednodobom horizonte na vykurovanie domácností alebo pohon osobných áut kvôli značným nákladom, technologickým a infraštruktúrnym výzvam,“ uviedol orgán.

Dodal, že bolo „nerozumné“ predpokladať, že technológia by sa mohla použiť na podstatné zníženie emisií uhlíka v Spojenom kráľovstve.

Nedávno nemecký výrobca nákladných vozidiel MAN tvrdil, že autobusy a nákladné autá na vodíkový pohon nemôžu konkurovať elektrickým vozidlám, pričom uviedol vysoké náklady.

„Je nemožné konkurovať technológii batérie. Celkové náklady na vlastníctvo budú pri elektrických vozidlách vždy lacnejšie,“ povedal generálny riaditeľ Alexander Vlaskamp.

„Dnes si vodík nekúpite za menej ako 13 či 14 eur a nie je zelený. A ak budeme mať zelený vodík, bude potrebný pre oceliarsky, cementársky alebo plastikársky priemysel.

„Vodík nie je praktický. Jedna vec je mať technológiu, ale druhá je, aby bola zisková,“ uzavrel.

Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/06/eurocrats-spooked-as-private-industry-shuns-green-hydrogen/