Expert na spravodajské služby odhalil 30 rokov trvajúce vyšetrovanie – v ohrození je každý štát

Expert na spravodajské služby odhalil 30 rokov trvajúce vyšetrovanie – v ohrození je každý štát

Expert na spravodajské služby odhalil 30 rokov trvajúce vyšetrovanie – v ohrození je každý štát 620 330 Blog

Dr. A. Egon Cholakian, uznávaný expert v oblasti vzdelávania pre spravodajské služby, ktorý pôsobil v Bielom dome počas Reaganovej vlády a v súčasnosti sa špecializuje na národnú bezpečnosť, zverejnil výsledky 30-ročného vyšetrovania, ktoré odhalilo nebezpečenstvo pre celý demokratický svet.

Egon Cholakian vo svojom príhovore, zverejnenom 12. apríla 2024 na platforme Earth Save Science Collaborative (ESSC), vyzýva všetkých, ktorým záleží na budúcnosti demokracie, aby sa zapojili do dialógu a otvoreného vyšetrovania. V tomto videu sú vysvetlené mechanizmy vnútorného rozkladu spoločnosti ako aj mechanizmus realizácie.

Ako reakciu na vyhlásenie Dr. Cholakiana pripravili slovenskí dobrovoľníci diskusnú reláciu „Slovensko a jeho skrytá hrozba”, ktorá bližšie popisuje fungovanie spravodajských sietí a ich tieňový vplyv na Slovensku a v Českej republike. Je to okrúhly stôl, ktorý rozoberá manipulatívne techniky niektorých slovenských médií a ich cielených kampaní, ktorými zámerne polarizujú spoločnosť. Priamo sa tak podieľajú na vytváraní nenávisti a agresie medzi občanmi v rámci štátu. Detailnejšie rozoberajú úlohu anikultových organizácií a vplyv ich vedúcich predstaviteľov na verejné dianie. V diskusii sú odhalené aj konkrétne názvy a mená zainteresovaných. Poskytnuté informácie Vám tiež doplnia obraz o politickom a aj o celkovom dianí na Slovensku. Na Slovensku a v Čechách sa práve teraz vytvára precedens, ktorý môže otvoriť cestu k rozrušeniu demokratického sveta. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste tieto informácie nebrali na ľahkú váhu a sami si preverili ich pravdivosť.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=YgiT9msAiQ8

Čo odhalilo tridsaťročné vyšetrovanie?

Zdroj: egonreport.org

  1. Príčiny globálnej nerovnováhy

Dr. Cholakian sa zaoberá podstatou globálnych nepokojov a pýta sa, kto profitoval zo svetových konfliktov v posledných troch desaťročiach. Pozoruhodne osvetľuje stratégiu, ako skryté antidemokratické sily organizujú tieto konflikty. Ako výstižne hovorí Cholakian: „Ak vidíme, počujeme alebo čítame informácie, ktoré obsahujú modely nespokojnosti, odmietania, nenávisti alebo sklamania z našej krajiny a jej obyvateľov, nesmieme dovoliť, aby tieto posolstvá prešli cez naše kritické myslenie a musíme ich vedome zastaviť… Tu musí každý prevziať zodpovednosť…“

  1. Odhalené dezinformačné kampane

V podnetnej analýze sú predstavené presvedčivé prípadové štúdie, ktoré odhaľujú taktiky používané v dezinformačných kampaniach. Cieľom týchto organizovaných snáh je ovplyvniť verejnú mienku a podporiť pocit sklamania z demokratických systémov. Cholakian odhaľuje tieňové operácie, ktoré sa pripisujú záhadnej organizovanej skupine a zdôrazňuje jej kľúčovú úlohu pri eskalácii globálneho napätia prostredníctvom manipulácie mediálneho prostredia, s použitím falošných príbehov a organizovaných kampaní zameraných na zasievanie sociálneho rozporu.

  1. Prezentácia prípadovej štúdie

Pozoruhodným príkladom je celosvetové dobrovoľnícke hnutie ALLATRA, ktoré sa zaoberá najmä zmenou klímy. Jeho účastníci čelili nespravodlivým antidemokratickým opatreniam celé roky. Dr. Cholakian vysvetľuje, ako takéto hanlivé kampane značne poškodzujú samotné základy demokracie. Zdôrazňuje, že keď sa novinári zapájajú do takýchto kampaní, nevedomky otvárajú cestu vedúcu k zániku mieru a demokracie.

Diskusnú reláciu a video Egona Cholakiana by si mali pozrieť všetci, ktorí sa snažia komplexne pochopiť súčasnú geopolitickú situáciu, chcú rozvíjať vlastné kritické myslenie a chrániť našu budúcnosť. Je to návod na zachovanie bezpečnosti nášho národa v tomto nebezpečnom historickom okamihu.

Slovenská diskusia: https://www.youtube.com/watch?v=YgiT9msAiQ8

Video E. Cholakiana s SK dabingom: https://www.youtube.com/watch?v=UYNSt_ZdUps&t=1s

Miroslava Valachová

—————————————–

Súkromný blog prispievateľa / Profily progresivne.com sú kontaktnou názorovou platformou. Názory publikované v tejto platforme nemožno stotožňovať s postojmi vydavateľov a redakcie progresivne.com