Prvé nemecké mesto: Nestíhame!

Prvé nemecké mesto: Nestíhame!

Prvé nemecké mesto: Nestíhame! 620 330 Doktor

Prvé nemecké mesto nemôže zásobovať nových zákazníkov elektrinou: príliš veľa tepelných čerpadiel zaťažuje sieť.

Oranienburg/Berlín – Brandenburské mesto Oranienburg v súčasnosti ukazuje, ako sa môže energetická transformácia pokaziť, ak nie je správne naplánovaná. „V záujme udržania stabilnej elektrickej siete v Oranienburgu už mestské úrady nemôžu schvaľovať nové registrácie ani zvýšenia výkonu domových prípojok. Týka sa to napríklad pripojenia tepelných čerpadiel a nabíjacej infraštruktúry,“ uvádza sa v správe pre občanov na webovej stránke mesta v týchto dňoch. Zjednodušene povedané: Miestna elektrická sieť dosahuje limity svojej kapacity.

Prekážky v Oranienburgu: Mesto rástlo rýchlejšie, než sa očakávalo
Dôvodom nedostatku elektriny je podľa mesta rýchly rast populácie v dôsledku imigrácie a zvýšené prepojenie systémov, ako sú tepelné čerpadlá a nástenné boxy pre elektromobily. Podnik verejnoprospešných služieb Oranienburg podľa vlastných informácií pred vyše rokom požiadal prevádzkovateľa siete rozvodní o väčšiu kapacitu, prevádzkovateľ E.dis však nereagoval. O situácii teraz musela byť informovaná Federálna sieťová agentúra.

Medzitým sa pracuje aj na vybudovaní novej siete vysokého napätia – dokončená však bude až v roku 2026. Ak dovtedy mesto nenájde riešenie úzkych miest, občania budú musieť odstaviť nové budovy, nebude možné uviesť do prevádzky nástenné boxy a tepelné čerpadlá – a zakladanie nových firiem a odvetví by tiež nebolo možné. To by bolo nielen otravné, ale zbytočne by to spomalilo prechod na čisté energie.

„Potreba elektrickej energie v našom rastúcom meste sa vyvíjala enormne, rýchlejšie, ako sa v minulosti predpokladalo. To poukazuje na výzvu rovnako rýchlo rozširovať infraštruktúru. „Usilovne pracujeme na tom, aby sme rozvoj mesta úplne nespomalili, ale aby sme poskytli dostatočný výkon pre naše veľké priemyselné podniky, ako aj pre súkromných staviteľov domov,“ zdôrazňuje starosta Alexander Laesicke.

Zdroj: https://www.merkur.de/wirtschaft/waermepumpen-belasten-netz-das-kein-strom-fuer-neukunden-in-oranienburg-zu-viele-zr-93010219.html