Vláda prerokuje zavedenie povinnosti uvádzať vlastnosti na českých stavebninách

Vláda prerokuje zavedenie povinnosti uvádzať vlastnosti na českých stavebninách

Vláda prerokuje zavedenie povinnosti uvádzať vlastnosti na českých stavebninách 620 330 Doktor

Ministerstvo priemyslu a obchodu navrhne v stredu vláde úpravu nariadenia, podľa ktorej by mali výrobcovia alebo dovozcovia stavebných materiálov novo povinnosť pripojiť k výrobku informácie o jeho vlastnostiach, zložení či technických požiadavkách. Týkať by sa to malo stavebnín od výrobcov so sídlom v ČR a tých uvedených najprv na český trh a doteraz nekontrolovaných smernicou Európskej únie.

Stavebniny by podľa návrhu ministerstva priemyslu a obchodu by mali byť následne označené takzvanou značkou zhody CCZ. Tá sa teraz používa dobrovoľne na niektorých produktoch uvedených na trh v inom členskom štáte EÚ, dovezených do ČR a kontrolovaných smernicou EÚ.

Pre výrobky, ktoré vyhovujú predpisom Európskej únie a môžu sa voľne predávať na európskom trhu, sa v súčasnosti využíva aj označenie CE. Nemusia ho mať všetky výrobky predávajúce sa v únii, označenie je nutné na určité kategórie výrobkov, ktoré určujú smernice.

Podľa dôvodovej správy k návrhu novelizácie súčasné znenie vyhlášky neukladá výrobcovi alebo dovozcovi stavebnín bez kontroly podľa európskych noriem povinnosť uviesť vlastnosti ani pripojiť národnú značku, ako má označenie harmonizovaných výrobkov CE. U týchto takzvaných neharmonizovaných výrobkov teda nemá projektant ani zhotoviteľ stavby k dispozícii dostatočné informácie o výrobku.

Proti návrhu sa v niektorých bodoch ohradil v pripomienkovom konaní Zväz priemyslu a dopravy. Navrhuje novelizáciu odložiť do doby vydania novej verzie súčasného európskeho nariadenia. Poukázal na to, že by sa kvôli zmene mohli českým výrobcom zvýšiť náklady.

MPO argumentovalo tým, že sa návrh bude týkať výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje predpis EÚ. V dôvodovej správe úrad uviedol, že jediné vyššie náklady pre podniky by boli spojené s tlačou nálepiek a obalov. Finančný dopad zatiaľ ale podľa neho nemožno upresniť.

Na to, že sú na trhu stavebniny bez potrebnej dokumentácie, sa v minulom roku sťažovala napríklad Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT). Problém pre ňu nebol ani tak s tým, že by nepopísané stavebniny mohli byť nekvalitné, absencia uvedených vlastností ale podľa komory komplikuje prácu projektantom, ktorí si potrebujú stavbu starostlivo vymerať a vypočítať.

Podľa ČKAIT zaznamenali murivo a murovacie technológie v posledných desaťročiach prudký rozvoj. Zlepšenia sa však negatívne odrazili na vlastnostiach, ktoré sú dôležité pre statiku a nosnú konštrukciu. Týkať sa to môže napríklad tehál s lepšími akustickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami a jednoduchšie murovacie peny alebo lepidlá využívané namiesto malty.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stavebniny-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-smernice-eu-ccz-vlada.A240414_070211_domaci_zof#cxrecs_s