Peter Tóth: ĎALŠÍ DÔKAZ IDIOTIZMU NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU

Peter Tóth: ĎALŠÍ DÔKAZ IDIOTIZMU NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU

Peter Tóth: ĎALŠÍ DÔKAZ IDIOTIZMU NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU 620 330 Mr Hyde

Vo štvrtok som písal o sprostostiach, čo sa liahnu v hlavách personálu nadácie Zastavme korupciu. Keďže som mal dnes trochu času, zašiel som sa pozrieť na ich webové sídlo. Klikol som na anglickú verziu titulnej stránky nadácie a vyvalilo sa odtiaľ na mňa toto (preklad je môj):

„Zo štátneho rozpočtu každý rok zmizne približne 11 miliárd eur. Tieto prostriedky chýbajú v zdravotníctve, školstve a okrádajú nás o vyšší životný štandard, ktorý by sme si inak mohli dovoliť.“

Keď sa pozrieme do zákona o štátnom rozpočte na rok 2024, píše sa tam, že príjmy majú predstavovať 22 701 891 400 eur, výdavky 30 317 892 299 eur, teda schodok je naplánovaný vo výške 7 615 930 899 eur.

Teraz sa vráťme k tomu, čo tvrdí anglická verzia stránky nadácie Zastavme korupciu. Ak by sme mali veriť ich údajom, potom by sme museli prijať ako fakt skutočnosť, že zo štátneho rozpočtu „zmizne“ alebo je ukradnutých viac peňazí, ako tvorí samotný schodok štátneho rozpočtu.

Z toho ďalej vyplýva, že ak sú naplánované na tento rok príjmy 22 701 891 400 a zároveň z nich zmizne okolo 11 miliárd eur, tak dôjde k „zmiznutiu“ v rozsahu rovnajúcej sa takmer polovici naplánovaných príjmov štátneho rozpočtu. Nadácia tvrdí, že sa to deje každý rok. Dajme tomu, že 11 miliárd „zmizlo“ každý rok v priebehu uplynulého desaťročia. To by sme mali nezvestných už 110 000 000 000 miliárd a tento rok k nim pribudne ďalších 11.

Samozrejme, pod slovom „zmizne“ si môže každý, aj nadácia Zastavme korupciu, predstavovať kadečo. Ak však jedným dychom dodávajú, že chýbajúce peniaze „nás okrádajú“ o vyšší životný štandard, je zjavné, akým smerom sa uberajú myšlienky týchto neborákov.

V sumáre z oho vychádza, že na Slovensku v zásade rozkradneme polovicu príjmov štátneho rozpočtu. Aspoň to tvrdia investigatívne esá Zuzana Petková a Xénia Makarová.

Povedzte, ak hlásajú takého očividné bludy, môže ich niekto brať vážne?

Skôr, ako odpoviete nie, dobre zvážte, či naozaj nie, pretože hlavným mediálnymi partnermi šarlatánskeho spolku Zastavme korupciu sú progresívne šerblíky SME a N. Tam ich očividne vážne berú.

Zrejme preto, lebo sú rovnako intelektuálne postihnutí alebo čo…

Zdroj: FB Profil Datel.sk