Americká armáda: Oddelenie PSYOPs má málo ľudí

Americká armáda: Oddelenie PSYOPs má málo ľudí

Americká armáda: Oddelenie PSYOPs má málo ľudí 620 330 Doktor

Americká armáda: Oddelenie PSYOP má nedostatočný počet zamestnancov.

Americká armáda považuje oddelenie psychologickej vojny za nedostatočne personálne obsadené a žiada navýšenie síl.

Psychologická vojna je v móde. Nová správa ministerstva obrany USA preto vyzýva na zvýšenie počtu zamestnancov v oddelení „PSYOP“ („psychologické operácie“). Pretože tam je momentálne príliš málo vojakov. To treba zmeniť.

Budovanie síl

Americká armáda nedokázala „vybaviť svoje vlastné jednotky Psyops personálom“, informuje denník Intercept o verdikte Generálneho inšpektorátu. Pikantné: Podľa podrobnej a aktuálnej štúdie Jonasa Tögela „Cognitive Warfare “ je NATO (a teda aj USA) zďaleka najlepšie a najhlbšie vybavené, pokiaľ ide o „vojnu novej generácie“.

V marcovej správe sa uvádza, že štyri psyops skupiny armády (dve divízie sú v aktívnej službe, dve sú v zálohe) operovali len na 60 percent svojej povolenej sily. Navyše mnohé rezervy existujú len „na papieri“ a z nich len štvrtina efektívne operuje.

Ďalší bod kritiky v správe: Za 20 rokov nebola vykonaná komplexná štúdia o celej divízii Psyops, ktorej vojaci sú rozdelení medzi aktívnu zložku a záložné zložky (zálohu armády a Národnú gardu).

Pojem „psyop“ nemožno veľmi jasne oddeliť od masovej manipulácie, kognitívnej vojny a jej metód. Intercept to zhŕňa takto:

„Psyops je vojenský termín, ktorý sa vzťahuje na snahy ovplyvniť vnímanie nepriateľa na bojisku prostredníctvom letákov, rozhlasového a televízneho vysielania a falošných správ. Takéto operácie, ako svedčí Sun Tzu, sú staré ako samotná organizovaná vojna.V posledných desaťročiach, s nárastom online správ a komunikácie, všadeprítomným používaním mobilných telefónov a sociálnych médií, sa psyops rozšírili. Toto rozšírenie a charakter šírenia informácií siaha ďaleko za hranice bojiska. Hoci existujú domáce operácie „vplyvu“ proti krajinám ako Rusko, Čína a Irán, ktoré vedie ministerstvo zahraničných vecí a spravodajské agentúry, psyops sa stále vo všeobecnosti týka operácií na bojisku.

Posledná veta by mohla byť rozdelená na dve, keďže kognitívna vojna je primárne zameraná na propagandu mimo konkrétneho bojiska, napríklad na manipuláciu verejnej mienky jedným smerom.

V roku 2022 rozsiahla správa Washington Post odhalila rozšírené obavy v rámci ministerstva obrany, že psychologické operácie sú vedené ozbrojenými silami bezohľadne a neefektívne. Správu podnietil výskum Stanfordského internetového observatória, ktorý uviedol viac ako 150 prípadov, v ktorých boli účty na Facebooku a Twitteri spojené s kampaňami amerického vojenského vplyvu vymazané.

Pentagon tiež presadil nové právomoci na boj s protivníkmi v kyberpriestore. Zákon o autorizácii národnej obrany z roku 2019 dal ministerstvu obrany zelenú pre ofenzívne psyops kampane, vrátane tajných operácií, ktoré spĺňajú rovnakú definíciu ako tajné operácie, čo znamená, že ozbrojené sily môžu vykonávať ovplyvňovacie operácie, ktoré popierajú spojenie s Američanmi, podľa jednej analýzy.

Ako poznamenal The Post, nemenovaný predstaviteľ ministerstva obrany po súhlase Kongresu povedal, že „bojoví velitelia boli nadšení“ a „chyili sa využiť tieto nové právomoci“. Dodávatelia ministerstva obrany rovnako dychtivo podpísali lukratívne, utajené zmluvy na uľahčenie operácií tajného vplyvu.

Možno preto teraz potrebujeme viac zamestnancov…

Zdroj: https://tkp.at/2024/04/03/us-armee-psyop-abteilung-unterbesetzt/