Peter Tóth: PELLEGRINI A PROGRESÍVNA ZÁŠŤ

Peter Tóth: PELLEGRINI A PROGRESÍVNA ZÁŠŤ

Peter Tóth: PELLEGRINI A PROGRESÍVNA ZÁŠŤ 620 330 Mr Hyde

Nikomu nevnucujem predstavu o tom, aký je Peter Pellegrini politik a či je vhodným alebo nevhodným kandidátom na hlavu štátu. Každý má svoju hlavu, svoje politické presvedčenie, preferencie a požiadavky a z nich vyplývajúce predstavy o tom, akí politici, s akou odbornou, osobnostnou a ideologickou výbavou by mali riadiť štát. Veď na to máme pluralitný politický systém a všeobecné, rovné a tajné hlasovacie právo.

Inou vecou je, ako ohľadom Petra Pellegriniho bezočivo manipulujú s verejnou mienkou predovšetkým progresívne šerblíky, jojkajúce markízy a iné stoky intelektuálneho úpadku ťažko skúšaného národa pod Tatrami.

Obzrime sa ani nie pol roka naspäť. Bolo po predčasných parlamentných voľbách a Miško, čo k vedierku, lopatke a formičkám dostal od ocka už aj stranu, si odskočil z pieskoviska, aby sa zahral na veľkého chlapca: išiel zostavovať vládu. Pamätáte si dobre, Mišulko hneď utekal za Petrom Pellegrinim, aby ho vábil do spoločnej vlády s Progresívnym Slovenskom. Dokonca predsedovi Hlasu, teda strane až s tretím najlepším volebným výsledkom, ponúkal funkciu predsedu vlády. Ideologický predvoj PS, teda šerblík, kde je hlavným vedúcim na úseku propagandy Miškov ocko a jeho pravou ruka je manželka Pamely z Pezinka, tomuto politickému saltu tlieskal. A pridali sa aj ostatné šerblíky.

Skrátka Peter Pellegrini bol z pohľadu presvätej progresívnej inkvizície nielen prijateľným koaličným partnerom, ale by bol aj vhodným, ak nie vynikajúcim, premiérom. Napokon, veď niekto by musel za Miška ťahať horúce gaštany z pahreby, keďže dovtedy ockov maznáčik riadil tak akurát projekty na pieskovisku s podporou progresívnej Kominterny.

V čase prezidentských volieb referujú o Petrovi Pellegrinim progresívne šerblíky úplne inak. Pritom v marci 2024 je Peter Pellegrini tým istým Petrom Pellegrinym, akým bol v novembri 2023. Rozdiel je len v tom, že sa nešiel hrať s Miškom na pieskovisko, ale dal prednosť dospelým ľuďom, čo sa dokážu orientovať aj bez ideologického kompasu ocka, inak pri každej príležitosti chrliaceho slová nenávisti na adresu vlastného národa. Toho národa, na čelo ktorého chcel ešte pred pár mesiacmi postaviť svojho Miška vedeného za ruku Petrom Pellegrinim.

Nikto nemôže progresívnym šerblíkom zazlievať, že podporujú Ivana Korčoka. Majú na to právo, je to ich slobodná voľba. Už menej sa dá ich postoj obhájiť, keď zoberieme do úvahy, že na šerblíkoch tlačiaci škrabáci sa označujú za služobníkov verejného záujmu (dovoľte, aby som sa zasmial). A vôbec nie je postoj šerblíkov udržateľný vo svetle ich domýšľavých vyhlásení o tom, že robia kvalitnú, poctivú a nezávislú žurnalistiku. Ak by sa usilovali kvalitu, poctivosť a nezávislosť aspoň predstierať, nemohli by v prezidentskej kampani produkovať taký nevyvážený obsah, akým zamorujú takmer celý verejný priestor.

Alebo inak, ak by s rovnakou zášťou písal ktokoľvek iný, ako to robia šerblíky, o gejoch, bol by oprávnene označený za homofóba. Ak by s rovnakou zášťou ktokoľvek písal o Židoch, bol by oprávnene považovaný za antisemitu. Ak by s rovnakou zášťou ako oni niekto hodnotil černochov, po práve by bol považovaný za rasistu. Ak by s rovnakou zášťou niekto písal o islamských utečencoch, zaslúžene by si vyslúžil pokarhanie za xenofóbiu. Progresívna zášť však zjavne požíva (prinajmenšom v niektorých kruhoch) imunitu, ba dokonca je považovaná za cnosť. Inak by sa škrabáci tlačiaci na šerblíkoch v prejavoch tohto typu zášti toľko nepretekali.

Či?

P. S.: Myslím si, že Peter Pellegrini má z politického aj osobného hľadiska oveľa progresívnejšie nastavenie ako kandidát progresívnej kaviarne Ivan Korčok. O to viac je absurdná zášť týchto kruhov proti Petrovi Pellegrinimu.

Zdroj: FB Profil Datel.sk