Štúdia z Fínska: „Woke“ vás robí nešťastnými

Štúdia z Fínska: „Woke“ vás robí nešťastnými

Štúdia z Fínska: „Woke“ vás robí nešťastnými 620 330 Doktor

Štúdia z Fínska: „Woke“ vás robí nešťastnými, úzkostnými a depresívnymi.

Psychológovia vo Fínsku vyvinuli test, ktorý dokáže zmerať odhodlanie jednotlivcov podporovať „sociálnu spravodlivosť“. Vo väčšej štúdii fínskej populácie dospeli k prekvapivým zisteniam – vrátane negatívnej korelácie medzi progresívnymi ideálmi a mierou šťastia.

Zistenia publikované v Scandinavian Journal of Psychology naznačujú, že iné západné krajiny vidia podobné vzorce medzi svojimi sociálne uvedomelými občanmi. Štúdia s názvom „Konštrukcia a overenie škály na hodnotenie kritických postojov sociálnej spravodlivosti “ bola zverejnená 14. marca 2024.

Autor štúdie Oskari Lahtinen, vedúci výskumník v INVEST Research Flagship Center na univerzite v Turku, poznamenal, že „woke“ diskurz si teraz našiel cestu do Fínska.

„Táto diskusia bola do značnej miery bez údajov, takže by mohlo byť užitočné preskúmať, do akej miery sú tieto postoje rozšírené ,“ pokračoval. “ Pred štúdiou neexistoval žiadny spoľahlivý a platný nástroj na posúdenie rozsahu a prevalencie týchto postojov v rôznych populáciách, a tak som sa rozhodol jeden vyvinúť.“

Jej výskumé zameranie zahŕňalo rozsiahle skumanie o intersekcionálnom feminizme, teórii kritickej rasy, queer teórii a ďalších relevantných akademických disciplínach, ktoré informujú o kritickej sociálnej spravodlivosti, uvádza PsyPost.

Pilotný prieskum zahŕňal 851 dospelých účastníkov, z ktorých väčšina bola pridružená k univerzite v Turku. Po spresnení počiatočného rozsahu bola štúdia rozšírená na reprezentatívnejšiu národnú vzorku 5 000 účastníkov distribuovaných prostredníctvom Helsingin Sanomat, najväčších fínskych novín.

Konečná škála postojov kritickej sociálnej spravodlivosti odhalila sedem pravdivých skutočností o prebudených ľuďoch:

  • „Ak majú bieli ľudia v priemere vyšší príjem ako černosi, je to kvôli rasizmu.“
  • „Na zoznamoch univerzitnej literatúry by malo byť menej bielych alebo európskych autorov.“
  • „Mikroagresie by sa mali riešiť často a aktívne.“
  • „Trans* ženy súťažiace so ženami v športe nepomáhajú právam žien.“ (obrátené hodnotenie)
  • „Už sa nemusíme baviť o farbe pleti ľudí.“
  • „Beloch nemôže pochopiť, ako sa cíti čierny človek, rovnako ako iný čierny.“
  • „Člen privilegovanej skupiny si môže osvojiť charakteristiky alebo kultúrne prvky menej privilegovanej skupiny.“ (obrátené skóre)

„Ten rodový rozdiel bol pre mňa pravdepodobne tou najprekvapujúcejšou vecou ,“ vysvetlil Lahtinen pre PsyPost o fínskych postojoch. „Tri z piatich žien sú pozitívne naladené pri woke myslienkach, ale iba jeden zo siedmich mužov je …“

Zo súhrnu štúdie:

„Celkovo vzorka štúdie odmietla kritické tézy o sociálnej spravodlivosti, pričom odmietnutie bolo obzvlášť vysoké medzi mužmi. Ženy vyjadrili návrhom viac ako dvojnásobnú podporu.

Týkalo sa to najmä žien v oblastiach ako spoločenské vedy, vzdelávanie a humanitné vedy. Na rozdiel od toho účastníci pracujúci v oblastiach STEM s väčšou pravdepodobnosťou kritizovali úsilie o sociálnu spravodlivosť spojené s prebudením.

Najznepokojivejším zistením však bola súvislosť medzi duševným zdravím a súhlasom so stupnicou. Výskumníci zistili najmä vysokú prevalenciu úzkosti a depresie medzi ľuďmi, ktorí veria tvrdeniu „ Ak majú bieli v priemere vyššie príjmy ako černosi, je to kvôli rasizmu “. Vo všeobecnosti zistili, že ľudia, ktorí sa identifikujú ako „lavičáci“ (alebo skôr to, čo je teraz zarámované ako „ľavica“), s najväčšou pravdepodobnosťou uvádzajú nižšiu psychickú pohodu.

Lahtinen varoval pred extrapoláciou zistení štúdie pre medzinárodné publikum, najmä pre západné krajiny.

„Štúdie boli dosť robustné s veľkosťou vzorky viac ako 5 000 ľudí a dobrými psychometrickými vlastnosťami ,“ povedal Lahtinen. Škálu by však bolo potrebné overiť na vzorkách zo Severnej Ameriky, aby sme vedeli, ako sa tam tieto postoje prejavujú . Vyzývam kolegov v Spojených štátoch, aby preskúmali rozšírenosť týchto postojov v krajine, z ktorej pochádzajú.“

Poznámka pod čiarou: pri pohľade na našich progresívcov a rôzne pokútne figúrky slovenského dúhového panoptika, nám táto štúdia veľa napovedá.

Zdroj: https://tkp.at/2024/03/19/studie-aus-finnland-woke-sein-macht-ungluecklich-aengstlich-und-depressiv/