Daň z CO2 v EÚ môže „zdražiť elektrinu“ a spôsobiť viac znečistenia

Daň z CO2 v EÚ môže „zdražiť elektrinu“ a spôsobiť viac znečistenia

Daň z CO2 v EÚ môže „zdražiť elektrinu“ a spôsobiť viac znečistenia 620 330 Doktor

Nová „zelená“ daň Európskej únie môže viaceré škaredé, nezamýšľané dôsledky.

Štúdia ukázala, že mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM) zvýši domáce ceny energie v Európe a povedie k vyšším emisiám CO2.

Veterné turbíny sú súčasťou Teesside Wind Farm v Redcar, Anglicko. Je to 27 turbínová veterná farma s výkonom 62 MW na mori v Severnom mori. (Foto: Ian Forsyth/Getty Images)

Štúdia , ktorú 7. marca zverejnila uznávaná švédska inžinierska a poradenská spoločnosť AFRY, skúmala účinky CBAM na dovoz elektriny z Veľkej Británie.

Podľa AFRY riskuje CBAM „významné nadhodnotenie emisií predpokladaných pri dovoze elektriny“ a „nadmerné vystavenie sa cene uhlíka pri dovoze“.

Aby toho nebolo málo, dodal: „Tieto problémy neprimerane zvyšujú náklady na dovoz elektriny do EÚ z Veľkej Británie, čo predstavuje nepriaznivé výsledky.

Tieto výsledky zahŕňajú ohrozenie rozvoja siete na mori a cezhraničnej infraštruktúry potrebnej na energetickú transformáciu.

Sú tiež nastavené tak, že budú brániť implementácii politík dekarbonizácie vytváraním prekážok pre nízkouhlíkové projekty. Okrem toho budú brániť efektívnemu fungovaniu trhu zbytočným blokovaním ekonomických tokov.

V praxi by európska daň znamenala, že by do Európy prúdilo menej britskej energie. Jeho veterné mlyny by sa prestali otáčať, zatiaľ čo plynové elektrárne by boli aktívnejšie.

Asimina Karakyriakou, riaditeľka spoločnosti AFRY Management Consulting, povedala: „Prostredníctvom štúdie ukazujeme, že dovoz elektriny z Veľkej Británie do EÚ by sa mohol výrazne znížiť, pričom medzi blokovanými tokmi by mohol byť aj vývoz zelenej elektriny z Veľkej Británie.

„Rozsah potenciálneho zníženia tokov by mohol mať veľký vplyv na investičné rozhodnutia pre nové cezhraničné projekty a na finančné výsledky pre existujúce aktíva.“

Simon Bradbury, hlavný riaditeľ spoločnosti AFRY Management Consulting, dodal: „CBAM nadobudne plnú platnosť v roku 2026, ale obchodovanie na toto obdobie a neskôr už prebieha a prijímajú sa investičné rozhodnutia do budúcnosti, takže vplyvy už pociťujeme.

„Na vyriešenie zistených problémov je teraz potrebné konať.

Bart Goethals, obchodný riaditeľ spoločnosti Nemo Link Ltd, jedného z prevádzkovateľov vysokonapäťových sietí, ktorí si objednali štúdiu, povedal: „EU CBAM vo svojej súčasnej podobe by mohol vytvoriť veľmi významnú obchodnú prekážku pre dovoz elektriny do EÚ, aj keď uhlík ceny v tretej krajine sú rovnaké.

„To by negatívne ovplyvnilo všetky rozmery energetickej trilemy,“ povedal.

„Naliehavo sa vyžaduje politická vôľa, aby sa identifikované problémy riešili a mala by sa preskúmať výnimka EÚ CBAM pre Spojené kráľovstvo.

Štúdia predkladá niektoré opatrenia, ktoré by mohli pomôcť, vrátane zliav pre Spojené kráľovstvo, prepojenia systému obchodovania s emisnými kvótami Spojeného kráľovstva s EU ETS a dokonca oslobodenia Británie z pôsobnosti CBAM.

Spravodajský portál POLITICO 8. marca informoval , že daň bude zlou správou pre Ukrajinu a spôsobí „vážnu ekonomickú ranu v roku 2026, keď zákon nadobudne účinnosť“.

„Ukrajinu chytí na kolenách,“ varoval Jozsef Csapo, hlavný technologický a strategický riaditeľ ArcelorMittal Kryvyi Rih, najväčšej oceliarskej spoločnosti v krajine.

CBAM je slovami Európskej komisie: „Nástroj EÚ na stanovenie spravodlivej ceny za uhlík emitovaný pri výrobe uhlíkovo náročných tovarov, ktoré vstupujú do EÚ, a na podporu čistejšej priemyselnej výroby v krajinách mimo EÚ.

„CBAM zabezpečí, aby cena uhlíka pri dovoze bola ekvivalentná cene uhlíka domácej produkcie a aby neboli podkopané klimatické ciele EÚ,“ uvádza EK.

„Je navrhnutý tak, aby bol v súlade s pravidlami WTO.“

Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/03/eu-co2-tax-may-make-electricity-more-expensive-and-polluting/