Hrdinovia a zbabelci na Slovensku

Hrdinovia a zbabelci na Slovensku

Hrdinovia a zbabelci na Slovensku 620 330 Mr Hyde

Dedičný prominent Šimečka starší je vlastne stredný. Jeho otec bol významný teoretik marxizmu-leninizmu a neskôr disident. Jeho syn je predseda politickej strany Progresívne Slovensko. To, že prostredný Šimečka je postihnutý šovinizmom – nenávisťou k slovenskému národu – sa prejavilo už pred desaťročiami, keď slovenčinu pokladal za jazyk, ktorý je fialový, drevený a napuchnutý ako jazyk obesenca.

Vzhľadom na neúspech najmladšieho Šimečku v nedávnych parlamentných voľbách, jeho otec opakovane verejne označil Slovákov za zbabelý národ a národ zbabelcov.

V tejto súvislosti sa treba obrátiť najmä na jeho obdivovateľky, či si uvedomujú, že Šimečka nevdojak opovrhuje aj ženami, lebo slová zbabelý a zbabelec sú odvodené od výrazu baba, teda žena. Na rozdiel od pojmu mužnosť, ktorý označuje chrabrosť, odvahu, smelosť, statočnosť, udatnosť, hrdinstvo.

Aby som rozšíril Šimečkovu obmedzenú slovnú zásobu, tak mu navrhnem niekoľko synoným, ktorými môže urážať slovenský národ – zženštilý, babský, zbabčený, slabošský, slabingerský, porazenecký, strachopudský, poondiaty, posratý. Podobne môže rovnocenne nahradiť slovo zbabelec – baba, trasorítka, strachupud, posero, sraľo.

Mimochodom – Nadácia Milana Šimečku (to je ten najstarší) udeľuje Cenu Dominika Tatarku, ktorý tiež začínal ako komunistický fanatik schematickým románom Prvý a druhý úder s podtitulom Záväzok k IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska. Samozrejme – stredný Šimečka je stálym členom poroty tohto ocenenia, ktoré získali nielen spisovatelia, ale aj organizátori mítingov Za slušné Slovensko.

Pre zaujímavosť treba poznamenať, že Dominik Tatarka už ako disident poberal mesačné štipendium Slovenského literárneho fondu vo výške 5 000 korún, čo bolo vtedy viac ako plat riaditeľa profesionálneho divadla. Peniaze si chodil preberať osobne, aby nemohol tvrdiť, že mu niekto poslal nejakú sumu a on nevie kto. Pre istotu ho následne vozili domov reprezentačnou limuzínou, aby sa mu nebodaj náhodou po ceste niečo nestalo, čo by niekto mohol označiť ako atentát. Fond mu na faktúru hradil aj pobyty v kúpeľoch vrátane nadmernej spotreby alkoholu.

Toľko k hrdinom a zbabelcom na Slovensku.

Zdroj: https://belobog.sk/hrdinovia-a-zbabelci-na-slovensku/