Cenzúra nenávistných prejavov a sloboda prejavu

Cenzúra nenávistných prejavov a sloboda prejavu

Cenzúra nenávistných prejavov a sloboda prejavu 620 330 Doktor

Berlín tvrdí, že cenzúra „nenávistných prejavov“ prospieva online slobode prejavu

Nemecká vláda tvrdí, že jedným zo spôsobov, ako posilniť slobodu prejavu v krajine, by mohli byť prísnejšie kontroly týkajúce sa „nenávistných prejavov“ online.

Nemecká vláda tvrdila, že jedným zo spôsobov, ako zlepšiť slobodu prejavu v krajine, by boli prísnejšie kontroly „nenávisť“ na internete. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Spolkové ministerstvo pre rodinu, seniorov, ženy a mládež argumentovalo prostredníctvom prieskumu, ktorý si objednalo spolu s konglomerátom zjavne procenzorských mimovládnych organizácií.

Pamflet s názvom Hlasná nenávisť – Tiché stiahnutie , publikované 13. februára, tvrdí, že to, čo nazývajú „nenávisť“, poškodzuje politický diskurz, pretože u niektorých ľudí je menej pravdepodobné, že sa zapoja do verejnej diskusie online.

Dokument odôvodnil toto tvrdenie odvolaním sa na svoje zistenia, že 57 percent respondentov malo menšiu pravdepodobnosť, že bude komentovať politiku online kvôli strachu z protireakcie.

O menšinových skupinách, ako sú tie s „migračným pozadím“, ako aj o tých, ktorí sa identifikujú ako LGBT, sa tiež hovorí, že častejšie zažívajú nenávisť.

Toto všetko, je „dôkazom“ mrazivého účinku, ktorý môže mať „nenávisť“ na slobodu prejavu, tvrdí vláda.

Zelená ministerka pre rodinu Lisa Pausová v súvislosti so zjavnými zisteniami zo správy povedala:

„Mnohí ľudia sú odpudzovaní alebo zastrašovaní, držia sa v úzadí alebo mlčia.

„Potrebujeme predvídavosť a opatrenia šité na mieru, aby sme bojovali proti nenávisti na internete a umožnili slušnú výmenu názorov na internete.“

Mimovládne organizácie, ktoré pomohli zostaviť štúdiu, odsúdili online nenávisť ako „nehanebný útok“ na nemecké demokratické hodnoty.

Medzi zainteresovanými skupinami bola HateAid, mimovládna organizácia, ktorá predtým vyzvala Nemcov, aby používali aplikáciu pre smartfóny, ktorú zverejnila, na hlásenie všetkých online nenávistných incidentov, s ktorými sa stretnú.

Mimovládna organizácia uistila občanov, že takéto oznámenia zadané do aplikácie budú postúpené nemeckým orgánom na „potenciálne trestné stíhanie“.

Nemecká vláda aj pridružené mimovládne organizácie sú pevne presvedčené, že správa dokázala potrebu prísnejšej kontroly nenávistných prejavov online.

Dodali, že spoločnosti sociálnych médií musia byť „potrestané“ za akýkoľvek pokus o speňaženie takéhoto obsahu, pričom niektorých obvinili z toho, že spôsobujú „obrovské škody nám všetkým a demokracii“.

Napriek tomu podľa dokumentu len 15 percent z 3 061 respondentov uviedlo, že sa niekedy dozvedeli o nenávisti online, čo predstavuje 460 ľudí.

Z tohto čísla len 41 percent, čiže 189 ľudí, uviedlo, že sa stali zdržanlivejšími v dôsledku toho, že boli na prijímacej strane online nenávisti, čo je len šesť percent z celkového počtu respondentov prieskumu.

Existujú tiež zjavné problémy so vzorkou použitou na uskutočnenie prieskumu proti prejavom nenávisti. Demografia respondentov sa zdanlivo nezhoduje so širšou nemeckou spoločnosťou.

Podľa podkladového dokumentu, ktorý podrobne popisuje metodológiu správy, sa uvádza, že 30 percent respondentov malo „migračný pôvod“, zatiaľ čo 10 percent uviedlo, že sú buď homosexuáli alebo bisexuáli.

Štatistické úrady odhadli počet ľudí v Nemecku s prisťahovaleckým pôvodom na 17,3 percenta , pričom 6,9 percenta Nemcov sa označuje za LGBT.

Niektorí respondenti podľa dokumentu tiež uviedli, že dostávajú „nenávistné“ komentáre kvôli obvineniam, že podporujú populistickú nemeckú stranu Alternative für Deutschland.

Zdalo sa, že to naznačuje ďalšiu diskreditáciu názoru, že „nenávisť“ zameraná na menšiny má škodlivý vplyv na slobodu prejavu.

Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/02/berlin-claims-censoring-hate-benefits-online-freedom-of-speech/