Peter Tóth: NÁSILIE NA ŽENÁCH A NA JAZYKU

Peter Tóth: NÁSILIE NA ŽENÁCH A NA JAZYKU

Peter Tóth: NÁSILIE NA ŽENÁCH A NA JAZYKU 620 330 Mr Hyde

Progresívny šerblík, slovenskej pospolitosti známy aj pod prezývkou Smetisko, dnes píše o nejakej mimovládnej organizácii, čo poskytuje pomoc dámam, počestnosť ktorých, ako hovoria Angličania, je vecou vyjednávania. Na samotnej správe ani na činnosti mimovládnej organizácie nevidím nič zlé ani poburujúce.

Avšak ten slovník! To je katastrofa.

Vraj občianske združenie pomáha „sexworkerkám“. To čo je? A to kde sme? Odpovede na položené otázky začnime rozborom novotvaru „sexworkerka“.

Sex je pohlavný styk medzi osobami opačného aj rovnakého pohlavia. To je nesporné. Po anglicky znamená slovo worker pracovník alebo robotník. Takže podľa Smetiska občianske združenie pomáha sexuálnym pracovníčkam alebo sexuálnym robotníčkam. Inými slovami ženám, čo predávajú sex za peniaze alebo inú protihodnotu.

Znie vám to trochu čudne, umelo, ba dokonca až debilne? Nuž zrejme preto, lebo to čudné, umelé a azda aj debilné bude.

Dámy, o ktorých počestnosti sa dá vyjednávať, v slovenskom jazyku zvykneme označovať slovom prostitútka alebo aj kurva. Podľa mojej mienky prvý termín je bezpríznakový, teda neutrálny, druhý je príznakový s negatívnou asociáciou (lingvisticky konotáciou), a preto aj nevhodný. Zároveň sa domnievam, že používanie pojmu prostitútka je úplne v poriadku a je po všetkých stránkach korektné.

Na obranu Smetiska je potrebné povedať, že to, čo dnes poskytujú dámy na internete, nemusí byť vždy v pravom slova zmysle prostitúcia, pretože nie vždy je v ponuke reálny pohlavný styk. Aspoň tak som to vyrozumel z predmetného článku. Aj preto je v princípe vhodné používať okrem slova prostitútka aj o niečo všeobecnejší výraz, ako je napríklad osoba poskytujúca sexuálne/erotické/pornografické služby. Na druhej strane ponúkanie nahoty alebo iných podobných produktov v obrazovej alebo audiovizuálnej podobe za odmenu je tiež prostitúciu svojho druhu. Z tohto pohľadu sú slová prostitútka, prostitút a prostitúcia úplne v poriadku tak po sémantickej (významovej), ako aj etickej stránke.

Násilné zavádzanie amerikanizmov či anglikanizmov typu sexworker je neadekvátne a dokonca aj nevhodné, pretože z jazyka vykoreňuje skutočný zmysel označovaného (označovanej činnosti a podobne). Slovenčina má iné nuansy ako angličtina, aj preto je preberanie slov pomerne často, aj keď nie vždy, nevhodné.

Prípad „sexworkerka“ nie je ojedinelý príkladom umelého a násilného okliešťovania jazyka. Podobné aktivity sú zväčša spájané s pokusom o vynucovanie záväznosti používania novotvarov ako predpísaných pojmov. Dnes už je takmer hriechom o niekom bez akýchkoľvek postranných pohnútok a negatívnych asociácií povedať, že je homosexuál alebo lesba, pretože progresívna etiketa politickej korektnosti násilne vnucuje ľuďom pojmy ako gay či queer. To isté platí o Rómoch. Kedysi som vyrastal na ulici a na dvore s Cigánmi. Nikto vrátane nich s tým nemal problém. Dnes povedať, že je niekto Cigán, aj keď Cigánom je, sa rovná vystaveniu sa podozreniu z podnecovania k rasovej nenávisti.

Osoby, čo sa živia prostitúciou alebo si ňou len príležitostne privyrábajú, sú zraniteľnou skupinou, pretože sú častejšie vystavované hrozbe násilia ako väčšinová populácia. Svedčia o tom dejiny kriminality a osobitná podskupina histórie sériových vrahov. Preto je namieste zraniteľnej skupine osôb pomáhať. Nie je však namieste pri tom znásilňovať aj jazyk, pretože aj to je forma násilia.

P. S.: Tento status si nerobí nároky na riešenie a posudzovanie prostitúcie či pornografie ako takej. V tomto ohľade odkazujem záujemcov, kritikov aj „kritikov“ na príslušné sociologické, psychologické a iné vedecké štúdie. Tento status je predovšetkým o jazyku a jeho znásilňovaní ideológiou politickej korektnosti.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk