Peter Tóth: ODKAZ SMERU A SPOL.: CHALANI, NEBLBNITE!

Peter Tóth: ODKAZ SMERU A SPOL.: CHALANI, NEBLBNITE!

Peter Tóth: ODKAZ SMERU A SPOL.: CHALANI, NEBLBNITE! 620 330 Mr Hyde

Aj keď som v predchádzajúcich príspevkoch opakovane vyjadril súhlas s viacerými zmenami vyjadrených v novelách Trestného poriadku a Trestného zákona, považujem prinajmenšom za sporné určenie nových hraníc rozsahu škôd.

Pozrime sa na aktuálny stav a navrhované zmeny.

Priestupku sa páchateľ za aktuálneho stavu dopustí, ak spôsobí škodu v rozmedzí 0 – 266 eur. Podľa vládneho návrhu by sa mala hranica posunúť do rozmedzia 0 – 700 eur. Dajme tomu, že s ohľadom na vývoj inflácie by to mohlo byť v poriadku.

Nasledujúce hranice sa už dotýkajú nie priestupkov, ale trestných činov.

Za malú škodu sa v súčasnosti považuje rozmedzie 266 – 2 660 eur, po novom by to malo byť 700 – 35 000 eur. Navrhované nové znenie mi pripadá neprimerané, pretože horná hranica malej škody je 50 násobne vyššia ako horná hranica priestupku. Prečo by to nemal byť iba desaťnásobok hornej hranice priestupku? Nebolo by to proporcionálne?

Za väčšiu škodu sa v súčasnosti považuje rozmedzie 2 660 – 26 600 eur, po novom by malo ísť o rozsah až 35 000 – 350 000 eur. To už je nielen neprimerané, ale aj šialené. Napríklad v Českej republike je väčšia škoda posudzovaná v rozmedzí 4 000 – 40 000 eur a takzvaná Karasova novela počítala s hranicami na úrovni 5 000 – 50 000 eur. Česká aj Karasova verzia mi pripadajú primerané.

Značná škoda je v súčasnosti vymedzená hranicami 26 600 – 133 000 eur, ale vládny návrh hovorí ho rozptyle až 350 000 – 700 000 eur. Česi majú 40 000 – 400 000 eur a Karasova novela navrhovala rozmedzie 50 000 – 250 000 eur.

Veľká škoda sa v súčasnosti ráta nad 130 000 eur, podľa vládneho návrhu by malo ísť o sumu nad 700 000 eur. V Česku je to nad 400 000 eur a Karasova novela hovorila o 250 – 1 000 000 eur a navrhovala zavedenie aj mimoriadne veľkej škody nad jeden milión eur.

Z uvedeného prehľadu podľa mojej mienky vyplýva záver, že vládny návrh je v tomto ohľade príliš benevolentný a oprávnene vyvoláva podozrenie, či v tomto segmente nie je šitý niekomu na mieru. Preto považujem za dôležité upozorniť na to, že pod opodstatnený zámer civilizovať trestnú politiku štátu a priblížiť ju aj aktuálnej aplikačnej praxi nie je možné skryť zhovievavosť k páchaniu závažnej kriminality, spôsobujúcej škody nielen štátu a iným právnickým osobám, ale najmä fyzickým osobám žijúcich zo závislej činnosti.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk