Peter Tóth: NAKA NIE JE ŽIADNA ELITA A ASI ANI NIKDY NEBUDE

Peter Tóth: NAKA NIE JE ŽIADNA ELITA A ASI ANI NIKDY NEBUDE

Peter Tóth: NAKA NIE JE ŽIADNA ELITA A ASI ANI NIKDY NEBUDE 620 330 Mr Hyde

Prečo? Vysvetľovanie začnime odkazom na aktuálnu udalosť.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vysvetľoval poslancom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť zámery súvisiace so zmenami v štruktúre Policajného zboru SR, obzvlášť v NAKA. Počas diskusie prišlo aj na otázky „zásadného“ významu, ako je prípadné premenovanie tejto súčasti polície. Poniektorí opoziční poslanci sa zase svalnatými rečami usilovali navodiť dojem, že sú pripravení brániť existenciu NAKA azda aj vlastnými telami.

Na tomto mieste som už viackrát písal o potrebe reformy polície a najmä orgánov NAKA. A keďže včerajšia diskusia ministra s poslancami opäť nesmerovala k podstate veci, znova vrátim sa k niektorým myšlienkam.

Nech sa stane s NAKA čokoľvek, kým nebude obnovená nielen formálne, ale predovšetkým reálne procesná samostatnosť úseku vyšetrovania, všetko ostatné budú len taľafatky. Dnes pôsobia kriminalisti aj vyšetrovatelia v rámci rovnakých oddelení, sú riadení tým istým služobným funkcionárom (spravidla nie vyšetrovateľom) a vyšetrovatelia, ktorí vykonávajú procesné úkony v trestnom konaní, sú neprimerane ovplyvňovaní názormi, postojmi, dokonca aj záujmami kriminalistov, ktorí procesné úkony nevykonávajú, pracujú len s informáciami rôznej kvality – od reálnych poznatkov až po úplné klebety a niekedy (v dnešných časoch pomerne často) aj s manipulatívnymi kombináciami.

Bez operatívy nie je možné vyhľadávať trestnú činnosť. O tom niet pochýb. Avšak bez procesne aj materiálne samostatného rozhodovania vyšetrovateľa zase nie je možné vykonávať nezávislé, nestranné a objektívne dokazovanie. Preto, ak to ktokoľvek myslí s reformou polície vážne, je potrebné vrátiť sa k striktnému oddeleniu služby kriminálnej polície a úseku vyšetrovania.
Ideálnym riešením by bolo obnovenie úradu vyšetrovania Ministerstva vnútra SR, ktorý by metodicky a kontrolne (nie rozhodovaním vo veci samej) riadil činnosť úradov vyšetrovania na krajských a okresných riaditeľstvách Policajného zboru SR. Vyšetrovateľ musí mať čistú hlavu a čistý stôl pred tým, ako mu operatíva predložený takzvaný realizačný návrh. A s čistou hlavou, nezaťaženou každodenným osobným a verbálnym stykom s kriminalistami a srdcom neovplyvneným úzkymi personálnymi väzbami, musí procesne aj materiálnoprávne posúdiť, či zistené skutočnosti zakladajú dôvodnosť začatia trestného stíhania vo veci, prípadne vznesenia obvinenia konkrétnej osobe, respektíve konkrétnym osobám.

Tiež by bolo žiaduce, aby nielen vláda, ale aj zákonodarcovia premýšľali o nejakom pláne postupnej odbornej obmeny kádrov na úseku vyšetrovania. To znamená, aby napríklad od roku 2035 (alebo aj skôr) mohli byť vyšetrovateľmi len príslušníci s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského právneho vzdelania. Všetci ostatní budú musieť buď prejsť do služby kriminálnej polície, alebo do inej služby Policajného zboru či nájsť si civilné zamestnanie. Ukazuje sa však, že policajtov nie je dostatok, a preto žiadne čistky by nehrozili. Navyše do roku 2035 by mnohí možno aj odišli do výsluhového dôchodku alebo by si stihli doplniť vzdelanie.

A napokon, ale nie v poslednom rade je potrebné pristaviť sa pri pojmoch „elitní vyšetrovatelia“, „elitné útvary“ a podobne. Ak sa pozrieme do zahraničia, všetky skutočne elitné policajné útvary sa nimi stávajú nie preto, lebo minister alebo parlament zriadia akúsi súčasť s výberovou príslušnosťou a to samo o sebe akože zakladá jej elitné postavenie. Naopak, vo svete dosahujú policajné zložky excelenciu uplatňovaním pokročilých forenzných, ak chceme vedeckých metód či už v oblasti zaisťovania fyzických stôp alebo na úseku dátových a finančných analýz. Je nielen pozoruhodné, ale aj zarážajúce, že o tomto aspekte policajnej činnosti sa v našich končinách vôbec nediskutuje.

Pripomienok k diskusii o budúcnosti NAKA a celého Policajného zboru SR by bolo možné sformulovať oveľa viac. Som si však istý, že pokračovať vo vyratúvaní námetov a podnetov nemá zmysel, pretože viac pozornosti sa dostane psovi brechajúcemu na karavánu ako akémukoľvek pokusu o vecnú diskusiu v močiaroch slovenského verejného diškurzu.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk