Peter Tóth: DÔVOD ZRUŠIŤ ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD?

Peter Tóth: DÔVOD ZRUŠIŤ ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD?

Peter Tóth: DÔVOD ZRUŠIŤ ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD? 620 330 Mr Hyde

Veľa sa diskutuje o kritickom stanovisku Rady prokurátorov SR k pripravovanému zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR. Stanovisko formuluje dve základné výhrady. Po prvé, krajské prokuratúry nie sú pripravené vybavovať agendu ÚŠP. Po druhé, centralizovaná pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu a decentralizované postavenie krajských prokuratúr sa môže negatívne dotknúť rýchlosti, efektívnosti a zákonnosti (z hľadiska dodržiavania lehôt) trestného konania.

Poznámka k výhrade prvej: ÚŠP nereprezentuje žiadnu právnu elitu sústavy slovenskej prokuratúry. Sú tam dobrí, lepší, horší a aj úplne mizerní právnici. To isté platí o prokurátoroch krajských aj okresných prokuratúr. Nehovoriac o tom, že na krajských aj okresných prokuratúrach neraz nájdete prekvapivo bystré mozgy, nepoškvrnené právnym a politickým aktivizmom prevažnej väčšiny aktuálneho personálu ÚŠP.

Poznámka k druhej výhrade: Úplne súhlasím s názorom, že prokurátorom z Prešova, Košíc či prípadne zo Žiliny bude komplikovať situáciu excentrické umiestenie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pri Bratislave. To však nie je dôvod na zachovanie ÚŠP, ale skôr na vážne zamyslenie sa nad zrušením Špecializovaného trestného súdu, pretože krajské súdy sú materiálne aj personálne dostatočne prispôsobené na to, aby dokázali vybavovať jeho agendu. Ani ŠTS nie je výkladnou skriňou právnych a súdnych mozgov. Skôr naopak, sudkyne a sudcovia, ako sú Záleská, Sabová, Stieranka a im podobní, by tvorili sivý priemer každého priemerného okresného súdu. Zrejme v tom spočíva ich „špecializácia“.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk