Lipšic a terče 3. časť

Lipšic a terče 3. časť

Lipšic a terče 3. časť 620 330 Mr Hyde

Naši chlapci z NAKA a špec prokuratúry majú pri obviňovaní ľudí z nezmyselných zločinov zjavne zmysel pre humor.

Bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského obvinili napríklad z vyzradenia utajovanej skutočnosti.

Mal vyzradiť Makóovi, že SIS sleduje Zora K. a Makó mal túto info posunúť Zorovi K.

Strašné čosi…

Nuž ale je tu zopár bodov na zamyslenie.

Po prvé: Príslušník SIS je viazaný mlčanlivosťou a je povinný chrániť informácie pred nepovolanými osobami (napr. pred Zorom K.).

Po druhé: nie je vyzradením utajovanej skutočnosti, ak skutočnosť prezradí šéf tajnej služby jej zamestnancovi, čo sa v tomto prípade anilen nestalo…

Po tretie: riaditeľ tajnej služby dokonca smie za určitých okolností prezradiť čokoľvek komukoľvek, ak usúdi, že je to nutné. Volá sa to prijatie primeraných bezpečnostných opatrení podľa zákona o SIS (par. 2 ods.3).

Po štvrté: Makó vypovedal, že info o odpočúvaní a sledovaní dostal od Beňu a potom si vyžiadal stretnutie aj s Pčolinským.

Ale ako to tak chodí na špeciálnej prokuratúre: na vine neexistujúceho zločinu vyzradenia utajovanej skutočnosti je Pčolinský.

Pri narábaní s Pčolinským špeciálnu prokuratúru humor neopúšťal ani naďalej…

Prvý raz na neho podali obžalobu bez toho, aby mohol vôbec naštudovať spis.

Po druhý raz síce k naštudovanie nejakých lajster došlo, ale rozhodne to nebolo preštudovanie spisu podľa zákona.

Normálne záverečné preštudovanie spisu vyzerá tak, že spis je riadne zviazaný a očíslovaný, aby strana v konaní mala istotu, že ide o CELÝ spisový materiál.

Pčolinskému, ale dali neúplnú, nezviazanú hromadu lajster a aj v nej chýbali vyjadrenia k jeho žiadostiam, sťažnostiam a námietkam.

V krajinách, kde si prokuratúra nerobí zo zákonov trhací kalendár, je obvinený informovaný o spôsobe vybavenia jeho námietok, žiadostí aj sťažností.

U nás takéto primitívne detaily vtipálci zo špeciálnej prokuratúry neriešia.

Nevyjadrili sa anilen k jeho námietke, že nedostal k dispozícii celý zviazaný spis, nieto, že by v súlade so zákonom poriešili jeho ostatné sťažnosti…

Pčolinského namiesto riadneho informovania o vybavení námietok a opätovného záverečného preštudovania spisu rovno obžalovali a Vy ste sa o tom dozvedeli úplne rovnako ako prekvapený Pčolinský: z médií.

No nie sú tí naši elitní chlapci vtipní?

Zdroj: https://www.facebook.com/savenna.monteloup.9