Sankcie proti Putinovi: Bravo

Sankcie proti Putinovi: Bravo

Sankcie proti Putinovi: Bravo 620 330 Doktor

Sankcie proti Putinovi: Nemeckí daňovíci by teraz mali spoločnosti odškodniť.

Vojna na Ukrajine a sankcie voči Rusku ovplyvňujú nemecké spoločnosti. Teraz môžu straty absorbovať daňovníci. Siemens Mobility a Volkswagenbank požiadali o odškodnenie po tom, čo vláda zabezpečila ich ruský obchod investičnými zárukami.

Vojna na Ukrajine viedla k vysokým stratám mnohých spoločností. Teraz je za to zrejme zodpovedný občan, platca daní, ako uvádza „Business Insider“. Pretože: Podľa informácií z médií požiadali o odškodnenie od štátu Siemens Mobility a Volkswagenbank, poskytovateľ finančných služieb koncernu Volkswagen. Federálna vláda zabezpečila svoje ruské podnikanie investičnými zárukami.

Podaných bolo 15 žiadostí o odškodnenie

Od začiatku ruskej útočnej vojny neboli poskytnuté žiadne ďalšie záruky okrem existujúcich 82 v hodnote 6,8 miliardy eur. Spoločnosti však majú možnosť požiadať o náhradu strát, ktoré utrpeli za už poskytnuté záruky. Podľa Spolkového ministerstva hospodárstva (BMWK) bolo do začiatku novembra doručených 15 žiadostí o odškodnenie.

Nároky sa pravdepodobne výrazne zvýšia

Doposiaľ sa o preskúmaní kompenzácie dozvedela až v januári 2023 dcérska spoločnosť BASF Wintershall Dea. Podľa „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ požadovaná suma predstavuje viac ako dve miliardy eur. Nároky sa však pravdepodobne značne zvýšia vďaka Siemens Mobility a Volkswagenbank.

Zdroj: https://exxpress.at/sanktionen-gegen-putin-steuerzahler-sollen-nun-firmen-entschaedigen/