Peter Tóth: ZAČIATOK KONCA ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY

Peter Tóth: ZAČIATOK KONCA ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY

Peter Tóth: ZAČIATOK KONCA ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY 620 330 Mr Hyde
Nočníky hlásia: Ficova pomsta Lipšicovi má konkrétnu podobu; premiér už o návrhu vlády na zrušenie špeciálnej prokuratúry rokoval v Bruseli.
Neviem, o čom rokoval premiér v Bruseli, ale viem, že o návrhu vlády v súvislosti so zrušením Lipšicovho úradu rokovať nemohol. Prinajmenšom to, čo leží na mojom pracovnom stole, nie je vládny, ale poslanecký návrh zákona, „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Toľko k presnosti informácií podávaných nočníkmi vrátane kadejakých postojov a štandardov.
A teraz niekoľko slov k samotnej navrhovanej novele. Ak bude schválená v predkladanom znení, stane sa niekoľko vecí. Vyberám len päť.
Po prvé, zanikne Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR; jej agenda v zásade prejde na miestne príslušné krajské prokuratúry.
Po druhé, prokurátori ÚŠP ostanú prokurátormi Generálnej prokuratúry SR; generálny prokurátor rozhodne o ich zaradení v štruktúre generálnej prokuratúry. Vrátane Daniela Lipšica, môže byť zaradený na akýkoľvek útvar Generálnej prokuratúry SR. Napríklad na trestný odbor alebo aj na oddelenie dozoru orgánov verejnej správy netrestného odboru alebo na register trestov. Alebo Lipšic odíde sám, pretože na žiadnej z pridelených pozícií nebude môcť pokračovať v robení toho, čo robil celý život a aj v postavení šéfa ÚŠP: zneužíval trestné právo na osobné a politické ciele.
Po tretie, ak parlament odsúhlasí zrušenie ÚŠP, nebude to znamenať aj koniec Špecializovaného trestného súdu. ŠTS má totiž podľa Trestného poriadku postavenie krajského súdu. ÚŠP je nesystémovým prvkom, narušujúcim tak usporiadanie hierarchie prokuratúry, ako aj zmysel Trestného poriadku, prinajmenšom čo sa týka vecnej príslušnosti prokuratúr. Zrušenie ÚŠP by však za určitých okolností mohlo a malo viesť k zrušeniu NAKA. Bolo by to z právneho aj procesného hľadiska logické, nie je však isté, či na to bude existovať aj politická vôľa.
Po štvrté, blížiace sa zrušenie ÚŠP ukončí nenáležitú koncentráciu moci a informácií v spolitizovanom centre, korunovanom patologickou povahou Daniela Lipšica, a prerozdelí pôsobnosť, kompetencie aj informácie do správy generálnej prokuratúry a ôsmich krajských prokuratúr, ktoré sú odborne aj personálne dostatočne vybavené na to, aby boli schopné zastupovať štát v konaní pred Špecializovaným trestným súdom a Najvyšším súdom SR.
Po piate, je zrejmé, že proces rušenia ÚŠP bude sprevádzaný kvílením, nárekmi a škrípaním zubov. Žalobaby sa už zlietajú v Bruseli, nočníky sú preplnené po okraj nevábnym kalom a to sme ešte len na začiatku celého martýria. Mirka z Bratislavy alias Tódová, baba Vanga alias Vagovič, večná slečna alias Balogová a ďalšie esá zďaleka nepovedali posledné slovo. Šialenec z Trnavy a jeho ensemble, detičky hlavného ideológa denníka N Šimečku a šereg deciek neziskových organizácií sa ešte len chystajú na frontálny útok. Muníciu im budú okrem Lipšica pripravovať aj ďalší prokurátori ÚŠP, ktorí preradením na generálnu prokuratúru prídu o funkčný príplatok vo výške dvojnásobku hrubej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky.
ÚŠP s najväčšou pravdepodobnosťou skončí. Okrem mnohých iných vecí (postupne sa k nim budem asi vracať) to bude znamenať, že vynášanie informácií z trestných spisov v priebehu prípravného konania bude o niečo ťažšie, ani zďaleka však nebude úplne eliminované. A už vôbec to nebude znamenať, že Lipšic a jeho mediálny gang zložia zbrane. Práve naopak, nože a kosy sa brúsia, mieridlá útočných pušiek sa cibria…