Prebúdzanie ducha – 9. časť Théseus

Prebúdzanie ducha – 9. časť Théseus

Prebúdzanie ducha – 9. časť Théseus 620 330 Mr Hyde

Théseus bol popri Heraklovi považovaný za jedného z najväčších hrdinov antických báji.
Homér tvrdil o Théseovi, že je potomkom Kekropa – zakladateľa Atén. Často v bájach vystupoval a bojoval po boku Herakla, bol jeho verným druhom. Ich priateľstvo symbolizovalo jednotu Grékov. Théseus bol predstaviteľom Iónov a priateľstvo s dórskym Heraklom bolo pre mnohých symbolom jednoty Grékov napriek nepriateľstvu, ktoré medzi mestskými štátmi vládlo.
Aj príbeh Thésea je ukážkou výhry Atén nad Krétou….
Ale o tom viac vo videu s Marekom Ťapákom.