PRÍNOS EKOSKEPTICIZMU RUDOLFA HULIAKA

PRÍNOS EKOSKEPTICIZMU RUDOLFA HULIAKA

PRÍNOS EKOSKEPTICIZMU RUDOLFA HULIAKA 620 330 Mr Hyde

S reakciami na nomináciu Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia, ktorú prezidentka nezákonne a v rozpore s ústavou odmietla, sa spája aj rozšírenie slovenskej jednostranne zameranej diskusie o životnom prostredí.

Táto diskusia na úplne relevantnej úrovni prebieha napríklad v krajine najväčšieho svetového znečisťovateľa životného prostredia, ktorý opakovane roky a desaťročia odmieta celosvetovú spoluprácu v jeho ochrane. Nemýlime sa. Aj v tomto prípade ide o nášho „kľúčového spojenca“ po vzore, ktorého inak opakujeme takmer všetko.

Ak si takýto luxus môže dovoliť najsilnejšia svetová ekonomika, kladie to veľmi relevantné otázky, prečo sa má Slovensko s výkonom menším ako jedno americké mesto predháňať v jeho globálnej ochrane.

Ďalším mimoriadne užitočným produktom rozšírenia zakázanej diskusie tohto druhu je aj presvetlenie a poukázanie na viacero na prvý pohľad pochybných projektov. Pozornosť čerpaniu ich miliónových rozpočtov, z ktorých sa na materiál a spotrebu použije iba 5 alebo 10% zdrojov dotácie a zvyšok ide na splácanie miezd, či faktúr.

Doterajšia nedotknuteľná dogma jednostrannej diskusie o ochrane životného prostredia totiž minimálne pomohla vytvárať priestor pre netransparentnosť financií v jeho gescii.

Spochybniť odbornú kvalifikáciu Rudolfa Huliaka, ktorý nielenže ako údajný neodborník vedie dlhé a súvislé diskusie s „odborníkmi“ PS, ale v mnohých z nich ich privádza do úzkych, je už celkom nemiestne. Z jeho prejavu a prehľadu vidno, že tejto oblasti rozumie veľmi dobre, a to nielen na úrovni dokumentárnej, ale aj ako človeka, ktorý ňou žije aj v teréne. Jeho odbornosť je nezrovanteľná s predchádzajúcim stredoškolsky vzdelaným kotolníkom na čele tohto rezortu, ktorý tiež označil medveďa za vegetariána, keďže na odbornosti a vzdelanosti nič nemení, či bol niekto alebo nebol disidentom. A to už v tomto kontexte radžej nerozoberať spisy ŠTB, ktoré aj samotnému disidentstvu otvárajú otázniky.

EKOSKEPTICIMUS VS EKOTERORIZMUS

Dávka ekoskepticizmu pomáha aspoň trochu schladiť ekoterorizmus, ktorý nás denne posiela zálohovať každú plechovku pri večne pokazených automatoch na ich zálohovanie, ale na druhej strane ako keby zázrakom nikomu z týchto politických ekológov ani trošku neprekáža, že tí istí ľudia boli ochotní zo dňa na deň zrušiť dodávky ruského plynu a nahradiť ich produkciou nekonečného množstva emisií vznikajúcich pri preprave skvapalneného plynu obrovskými tankermi z Ameriky do Európy.

Rudolf Huliak nie je problém. Problém je, ako už u liberálneho fašizmu býva zvykom, zákaz akejkoľvek diskusie, okrem ich jediného názoru, teda pardon, podľa nich jedinej možnej pravdy.

Zdroj: TG kanál Alexander Riabov