Ján Krišanda: Niečo o tých špinách

Ján Krišanda: Niečo o tých špinách

Ján Krišanda: Niečo o tých špinách 620 330 Mr Hyde

Ján Krišanda, podpredseda SNS:
👋Vážení priatelia, toľko špiny, ktorej sa na nás valí z médií pod zázračne jednotnou taktovkou nemôžem akceptovať a nebudem ich zatiaľ sledovať!

☝️Radšej sa s vami podelím o nejaké poznatky, ktoré sa ku mne dostali. Je to len málo z toho, čo sa deje na MŽP. Je to na ochranu SNS a Ruda Huliaka, prečo sa neziskovky prisaté na eurofondy tak zľakli a broja proti SNS! Všetky tvrdenia si pozrite aj v priložených odkazoch a materiáloch.

☝️Nezisková organizácia Aevis, ktorej členom správnej rady je poslanec európskeho parlamentu Wiezik dostala od Budaja dotáciu na Implementáciu konceptu prírodného turizmu v Poloninách.
https://www.aevis.org/o-nas/ludia/
Nadácia Aevis obdržala dotáciu vo výške 610 000 € z plánu obnovy a z toho 306 000 € išlo len mzdy pre 7 ľudí 😡🙈
V správnej rade nadácie je aj Wiezik z PS😁

☝️Pointa? Kým všetky verejné inštitúcie povinne zverejňujú zmluvy a faktúry, ochranári z občianskeho združenia, čo čerpajú dotácie v miliónoch eur nie. Oni majú zverejnenú iba zmluvu o dotácii. Z dotácie však nakupujú techniku, auta, pozemky, dobytok, traktory, foťáky, počítače atď. Avšak nikto nevie, za koľko to kupujú, je to mimo akejkoľvek verejnej kontroly. Oni sa verejnej kontrole bránia. (priložená odpoveď BROZu)

☝️Napríklad, každá športová organizácia, ktorá je poberateľom štátneho príspevku musí zo zákona o športe zverejniť na svojom webovom sídle každú faktúru, každú objednávku, každý výdavok, rozpočet na príslušný účtovný rok, účtovnú závierku, všetko robiť cez verejné obstarávanie, zo zákona musia mať vykonaný nezávislý audit, mať nezávislého kontrolóra, tak prečo by tieto povinnosti nemali mať aj ostatné občianske združenia a neziskovky poberajúce štátny príspevok?

☝️Je to diera v legislatíve, ktorú efektivne využívajú a mali by sme to napraviť, aby mali povinnosť zverejňovať všetky zmluvy a faktúry! Sú mimo akejkoľvek verejnej kontroly.
A viď ich príspevok (BROZ) v diskusii, oni sa verejnej kontrole bránia a to sa musí napraviť, aby mali povinnosť zverejňovať zmluvy a faktúry. Až potom by sa diali divy. Ak sa zajtra rozhodnú skončiť, ostane im majetok za milióny eur, ktorý môžu kedykoľvek rozpredať.

☝️A viete, čo podla nich je prírode blízke hospodárenie? Tak napríklad BROZ z fondov EÚ nakupuje techniku, auta, dobytok a zakladajú pastviska.
K tomu iba taká perlička, 50 kráv kúpili z fondov za 210 000 €.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10699
Viete koľko stojí jalovica na internete? 600 €. Oni kúpili jednu za 4 000 €!!! 😡 No, to bol dobrý projekt. Či?

Zdroj: Mimi Šramová TG kanál