zmysel bytia

Lepší ako…

Lepší ako… 620 330 Doktor

Zdá sa, že pojem „lepší ako . . .“úplne opustil ľudskú skúsenosť. A wow, aká veľká vec to je! Mám…