zákon EU

Návrh zákona EÚ o nenávistných prejavoch

Návrh zákona EÚ o nenávistných prejavoch 620 330 Doktor

Návrh zákona EÚ o nenávistných prejavoch nie je len o tvrdom postoji voči predsudkom. Ale je to potláčanie nesúhlasu a…