vražda

Náhody (16.časť) alebo Čo sa našlo v ukrývanom spise

Náhody (16.časť) alebo Čo sa našlo v ukrývanom spise 620 330 Mr Hyde

Keď Vás chcú zavraždiť, máte ako poškodený Vy a Váš advokát nárok na prístup do spisu o príprave Vašej vraždy.…