Vládna propaganda

Rozdeľ a panuj: Vládna propaganda strachu a falošných správ – pohlad z USA

Rozdeľ a panuj: Vládna propaganda strachu a falošných správ – pohlad z USA 620 330 Doktor

„Funkciou masovej agitácie je využiť všetky sťažnosti, nádeje, túžby, predsudky, obavy a ideály všetkých špeciálnych skupín, ktoré tvoria našu spoločnosť,…