USA svetovláda

Svetovláda USA alebo multipolárny svet: Európa sa bude musieť rozhodnúť

Svetovláda USA alebo multipolárny svet: Európa sa bude musieť rozhodnúť 620 330 Doktor

Dmitri Trenin, ruský politológ a ekonóm, predpovedá Európe vážne rozhodnutie. Chce mať Európa naďalej svetový poriadok ovládnutý jednou superveľmocou –…