Správa NKÚ o plandémii

Peter Weis: Správa NKÚ o plandémii – hotová katastrofa

Peter Weis: Správa NKÚ o plandémii – hotová katastrofa 620 330 Mr Hyde

Plandémia nebude v tomto volebnom období riadne vyšetrená. Nie je na tom reálny záujem. Iba slová, vety a zvuky. Dobrá téma na získanie voličskej základne. Doteraz…