pojem idiot

AKO SA V NAŠOM CHÁPANÍ MENIL VÝZNAM POJMU „IDIOT“ A AKO TO SÚVISÍ SO STRATOU ZMYSLU PRE MIERU

AKO SA V NAŠOM CHÁPANÍ MENIL VÝZNAM POJMU „IDIOT“ A AKO TO SÚVISÍ SO STRATOU ZMYSLU PRE MIERU 620 330 Mr Hyde

Slovo „idiot“ pochádza zo starogréckeho ἰδιώτης a pôvodne vôbec nebolo urážlivé. Znamenalo iba to, že daná osoba sa nezúčastňuje na…