oslobodenie Palestíny

Eduard Chmelár: OSLOBODENIE PALESTÍNY OSLOBODÍ AJ IZRAEL

Eduard Chmelár: OSLOBODENIE PALESTÍNY OSLOBODÍ AJ IZRAEL 620 330 Mr Hyde

Jeden veľmi bohatý a veľmi vplyvný človek sa mi pred niekoľkými dňami posťažoval, aký je zúfalý z tej neschopnosti médií…