odpustenie

Premiér Robert Fico odpúšťa atentátnikovi a pomenúva príčiny, ktorých následkom bol atentát

Premiér Robert Fico odpúšťa atentátnikovi a pomenúva príčiny, ktorých následkom bol atentát 620 330 Mr Hyde

https://www.youtube.com/watch?v=D1L7FfaLaxM&si=qH3M3ZZ5agcPFtHd