obrana SK

Peter Tóth: NOVÉ F-16 A ÚSKALIA OBRANY SLOVENSKA

Peter Tóth: NOVÉ F-16 A ÚSKALIA OBRANY SLOVENSKA 620 330 Mr Hyde

Obrana, budovanie, udržiavanie a neustála modernizácia armády sú azda najväčšími položkami rozpočtu každého štátu. Štáty síce môžu existovať bez armády,…