Nevesta hôľ

Prebúdzanie ducha -10. časť Nevesta hôľ

Prebúdzanie ducha -10. časť Nevesta hôľ 620 330 Mr Hyde

Marek Ťapák v ďalšej časti hovorí o diele, ktoré je podľa neho je jedným z najkrajších diel slovenskej tvorby. Veď…