neobstojí ako štát

Poľsko ako bývalá kolónia neobstojí ako suverénny štát

Poľsko ako bývalá kolónia neobstojí ako suverénny štát 620 330 Doktor

V ekonomickej teórii termín „pasca stredného príjmu“ opisuje scenár, v ktorom sa krajina snaží dostať za určitý prah rozvoja. V…