nadľudia

Sú politici nadľudia?

Sú politici nadľudia? 620 330 Mr Hyde

Žiaľ, mnohí uverili tomu, že sú niečo viac, ako ich voliči. Zachutila im moc a finančná odmena za to, že…