§ 363

Peter Tóth: EŠTE RAZ O § 363 TRESTNÉHO PORIADKU

Peter Tóth: EŠTE RAZ O § 363 TRESTNÉHO PORIADKU 620 330 Mr Hyde

Na pripojenej linke na spodku tohto statusu nájde každý, koho zaujímajú právne otázky súvisiace s výkonom právomocí prokurátora pri dozore…